Teenindusaudit

TeenindusauditTeenindusaudit (service audit) on põhjalik kirjalik ülevaade (reeglina ca 20 lk raport) jaeettevõtte klienditeeninduse hetketasemest. Service audit põhineb kombineeritult tavaostjate testostude  (mystery shopping) ja teenindusvaldkonna ekspertide poolt läbiviidud teenusvaatluse metoodikale.

Soovi korral sisaldab teeninduse audit ka kauplustes teenusvaatluse ajal tehtud fotosid ja/või reklaammaterjale  ettevõtte müügikohtadest. Teenindusaudit lähtub oma analüüsis kliendi teekonna kaardist (customer journey) ja kliendi vaatest.

Service audit analüüsib ja teeb kirjalikud ettepanekud ettevõtte müügikohtade edasiseks arenguks järgmistes valdkondades (nimekiri ei ole täielik, täpsustub koos tellijaga):

  • Müügisaal ja füüsilised tõendid (juurdepääs, viidad, müügikoha puhtus)
  • Turunduskommunikatsioon, müügikoha materjalid
  • Kauba väljapanek ja atraktiivsus
  • Teenindajate müügi-ja teenindusoskused (esmaskontakt, situatsiooni lahendamine)
  • Lisamüügi oskused ja closing tehnikate kasutamine
  • Üldine teenindusvalmidus, teenindusväärtuste edastamine ja klienditeeninduse tajumine kliendi poolt.

NB! Alati on võimalik võrrelda teenindusauditi käigus ettevõtte kvaliteeti ka konkurentidega (valitud kauplused/testostud).

Täpne teenindusauditi struktuur  ja ulatus pannakse paika koos tellijaga. Tegemist on Eestis uudse metoodikaga andmaks põhjalikku eksperthinnagut ettevõtte müügikohtade teenindus-ja müügikvaliteedile ning teenindajate oskustele.  Reeglina viiakse läbi sarnane põhjalik analüüs 1-2 korda aastas, samas kui mystery shoppingut tehakse regulaarselt. 2014/2015 on olnud teenindusauditi klientideks Eagle Vision, Ehituse ABC, Tamrex, Tööriistamarket, Instrumentarium, Järva TÜ ja Tallinna Teletorn.