Testostud

Testostud ehk mystery shopping on populaarne meetod teeninduskvaliteedi hindamiseks. Antud meetodit kasutades viiakse läbi reaalseid eelnevalt läbimõeldud teenindussituatsioone, kus testostjad kehastavad tavapäraseid kliente.

Testostud

Testostude (pimeostude, kontrollostude) abil saab ettevõtte juhtkond ülevaate teeninduse olukorrast ning näeb, kuivõrd tegelikult järgitakse teenindusstandardit. Lisaks saab testostusid läbi viies võrrelda teenindustaset konkurentidega, näha milliseid teeninduse aspekte oleks vaja parandada ning töötajaid motiveerida ja sihipäraselt koolitada. Teenindajad saavad personaalset tagasisidet oma tööle ning võimaluse paremate tulemuste saavutamiseks end teadlikult juhtida.

Hea teenindus…

  • Võimaldab eristuda konkurentidest. Paljud ettevõtted pakuvad äravahetamiseni sarnaseid tooteid ja teenuseid, mistõttu pööravad tarbijad valiku tegemisel aina enam tähelepanu kvaliteetsele teenindusele.
  • Tõstab müüki. Statistika on näidanud, et suurepärase teeninduse korral on tarbijad valmis kulutama keskmisest ostusummast 8-22% enam.
  • Kasvatab püsiklientide hulka. Lojaalsed kliendid on huvitatud ettevõtte taaskülastamisest ning vähenevad kulud tarbijate kordusostudele meelitamiseks.
  • Loob parema töökeskkonna. Rahulolevad kliendid muudavad ka personali meeleolu paremaks ning ettevõtte sisekliima paraneb.
  • Teeb ettevõttele tasuta reklaami. Klientidest saavad ettevõtte müügimehed – nad räägivad positiivsest kogemusest ka oma sõpradele ja tuttavatele.